Vol 4, No 2 (2019)

Vol.04, Special Issue 02, "13th Conference(ICOSD)" February 2019

Table of Contents

Articles

जहीर अली
PDF
Soniya Sharma
PDF
वेद प्रकाश नागर
PDF
Anil Kumar Sharma
PDF
Dr. Anil Kumar Dhiman Dr. Rohit Nandwana
PDF
Dr. Anil Kumar Dhiman Sachin Kumar Kaushik
PDF
Dr. Rekha Yadav
PDF
Rahul Gupta
PDF
Himangini Sharma
PDF
Richa Joshi
PDF
मीठालाल मीणा
PDF
डॉ सावित्री चौधरी
PDF
Dayawanti Garg
PDF
Komal Jain Sarika Mohta
PDF
Mr. Akash Soni Dr. Chetan Sharma
PDF
Balchand Bheel Dr. Richa Jain
PDF
Krishan Gopal Singh Hada Rahul Gupta
PDF
Ku. Aprajita
PDF
Yogita Sachdeva
PDF
Umang Jain
PDF
Siddhartha Garg Dr. Ummed Singh
PDF
श्याम सुन्दर विजय
PDF
Dr. Ram Kumar Lodha
PDF
Pratibha Kaneria
PDF
Mr. Om Prakash Sharma
PDF
डॉ. वैदेही गौतम
PDF
Dr.Priyanka Saini
PDF
Rashi Tandon
PDF
डॉ0 जे.के. वर्मा
PDF
Monika Ambwani
PDF
Antriskh Tiwari Rahul Gupta
PDF
विभा सक्सेना
PDF
Dr. Mukesh Kumar Shrivastava
PDF
श्रीमती वन्दना शर्मा
Prof. Vikas S. Shelar
PDF
Dr. Shveta Acharya Dr. Arun Kumar Sharma
PDF
Reena Kumari
PDF
Jain Pratiksha Amrutlal Mule A.V., Dr. Samudra S.M Dr. B.P.Jinturkar
PDF
Pol Gauri Balu Dr. Samudra S.M, Dr. B.P. Jinturkar Mule A.V.
PDF
Kolekar Pooja Bhausaheb Dr. Samudra S.M, Dr. B.P.Jinturkar Mule A.V.
PDF
Shinde Omkar Balasaheb Dr. Samudra S.M, Dr. B.P.Jinturkar Mule A.V.
PDF
Mule Prasad Abasaheb
PDF
Swapnil Bharat Jinturkar
PDF
Ravi Gupta Gopal Dhaker
PDF
Dr.Chetan Sharma Mr. Mohit Pant
PDF